Koniec systemu opustów. Prosumenci przejdą na net billing

Krzysztof Jagielski
15.12.2021

To rewolucja, która była nieunikniona. Sejm przyjął przepisy, które zmieniają system rozliczeń z prosumentami. Od 1 kwietnia 2022 roku każdy właściciel nowej instalacji będzie sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii na zasadzie tzw. net billingu. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jest to zmiana niekorzystna dla prosumentów. Dlaczego? Poznaj szczegóły.

Nie licz, że to się opłaci

Przede wszystkim kontrowersje budzi fakt, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii po cenach rynkowych, natomiast kupować prąd zgodnie ze stawkami taryfowymi, które są oczywiście znacznie wyższe. Nie ma więc tutaj mowy o uczciwym układzie biznesowym z zakładem energetycznym.

Co więcej, prosument kupując prąd z sieci, na przykład w godzinach nocnych czy w okresie zimowym, kiedy wydajność instalacji fotowoltaicznej jest znacznie mniejsza, będzie ponosić wszystkie opłaty dystrybucyjne. Otrzyma jedynie 15-procentowy rabat na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci, a tym samym w niej magazynowanej.

Nowe przepisy przewidują, że rozliczenie między prosumentem a zakładem energetycznym będzie następować co 12 miesięcy. Ciekawostką jest depozyt, czyli prowadzona miesięcznie ewidencja środków, z których prosument będzie mógł płacić za energię pobraną z sieci, dzięki czemu nie zaskoczy go na końcu bardzo wysoki rachunek za prąd (gdyby okazało się, że instalacja wyprodukowała mniej energii niż przewidywał).

Za wprowadzaną do sieci energię prosument nie zapłaci podatku VAT i PIT, ale już kupując prąd poniesie opłaty z tytułu dystrybucji, akcyzy, VAT-u, opłaty OZE oraz kogeneracyjnej. Sumarycznie więc trudno jest sobie wyobrazić, aby ta zmiana była dla kogokolwiek korzystna – oczywiście poza zakładami energetycznymi.

Podkreślmy natomiast, że system net billingu będzie obowiązywać wyłącznie tych prosumentów, których instalacje zostaną włączone do sieci po 1 kwietnia 2022 roku. Właściciele starszych instalacji mają gwarancję rozliczania się na obecnych zasadach przez okres 15 lat.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.