Kilka słów o fotowoltaice

Mariusz Siwko
11.04.2016

Fotowoltaika to technologia dzięki której energia promieniowania słonecznego jest zamieniana na energię elektryczną. Przydomowe instalacje fotowoltaiczne zyskują obecnie coraz większą popularność, szczególnie że można uzyskać atrakcyjne dofinansowanie na zakup i montaż takiej instalacji.

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Głównym podzespołem są panele fotowoltaiczne. Składają się one z połączonych za pomocą półprzewodników ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa wykonane są z kryształów krzemowych i mogą być monokrystaliczne lub polikrystaliczne. Te pierwsze cechują się nieznacznie wyższymi parametrami jeśli chodzi o sprawność i żywotność modułów. Panele fotowoltaiczne skupiają energię promieniowania słonecznego, korzystając nie tylko z bezpośredniego promieniowania, ale również z rozproszonego. Kolejnym podzespołem jest inwerter, w którym prąd stały wytworzony przez panele zostaje przekształcony na prąd o natężeniu zmiennym, dostosowanym parametrami do prądu pobieranego z sieci energetycznej. Dzięki swojej nieznacznie większej częstotliwości jest on w pierwszej kolejności użytkowany do zasilania domowych instalacji.

Jakie są korzyści wynikające z fotowoltaiki?

Podczas wytwarzania energii w mikroinstalacji fotowoltaicznej nie dochodzi do zanieczyszczenia powietrza gazami cieplarnianymi i innymi szkodliwymi związkami, jak ma to miejsce np.: podczas spalania paliw kopalnych. Coraz więcej konsumentów świadomie dba o środowisko, które go otacza i stara się wybierać rozwiązania ekologiczne. Niewątpliwą zaletą instalacji OZE jest również oszczędność na rachunkach za prąd. Obecnie na ostateczną cenę prądu ma wpływ wiele innych czynników, m.in. opłata przesyłowa. Korzystanie z własnego źródła energii pozwala nie tylko oszczędzić pieniądze, ale również daje możliwość zarabiania na sprzedaży nadwyżki produkowanej energii.

Sprzedaż nadwyżek energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa przez okres 15 lat została zagwarantowana w Ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku. W Ustawie zapisane jest również, że żeby zostać prosumentem – czyli osobą jednocześnie konsumującą i produkującą energię, nie trzeba zakładać działalności gospodarczej ani ubiegać się o specjalne koncesje uprawniające do sprzedaży energii. To znacząco ułatwia odsprzedaż nadwyżek energii. W tym celu należy jedynie podpisać specjalną umowę z dostawcą energii oraz zainstalować urządzenia służące kontrolowania ile energii zostało wyprodukowanej i odsprzedanej.

Koszty instalacji fotowoltaicznej

W zależności od regionu koszt instalacji fotowoltaicznej waha się od 6 do 8 tysięcy złotych netto za kW. Przyjmując, że przeciętna rodzina zużywa średnio ok. 3 000 kWh rocznie, optymalne dla niej będzie założenie instalacji o mocy 3kW. Jednostkowy koszt instalacji może być przeszkodą dla konsumentów, dlatego warto skorzystać z pomocy jaką oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki programowi „Prosument” możemy uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji OZE w warunkach przydomowych.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się coraz popularniejsze. W Polsce stale rośnie liczba osób, które korzystają z tego rozwiązania.

Szczegółowe informacje o fotowoltaice i panelach fotowoltaicznych: http://www.prosument-oze.eu/panele-fotowoltaiczne.html

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie