Podstawowe wymagania dla kotłowni domowej

Mariusz Siwko
08.10.2020

Kotłownia obsługująca dom jednorodzinny najczęściej jest wyposażona w kocioł o mocy nominalnej do 25 kW. Takie urządzenie w zupełności wystarczy do zapewnienia ciepła i ciepłej wody użytkowej na potrzeby rodziny zamieszkującej w budynku o powierzchni nawet do 300 metrów kwadratowych – zwłaszcza dobrze zaizolowanego. Nie dziwi zatem, że ustawodawca przewidział specjalne wymagania odnośnie do wyposażenia kotłowni właśnie dla kotłów o mocy do 25 kW. Te najważniejsze wytyczne wymieniamy w naszym poradniku.

Wymiary pomieszczenia

Nadrzędnym warunkiem stawianym projektantom kotłowni z przeznaczeniem do pracy kotła o mocy do 25 kW jest zachowanie minimalnej wysokości pomieszczenia. Musi ona wynosić minimum 2,2 metra. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek. Kotłownia może mieć wysokość minimum 1,9 metra, jeśli adaptujemy na nią już istniejące pomieszczenie i zapewnimy w nim dostateczną wentylację.

Usytuowanie kotła

Ustawodawca narzuca, aby w projekcie kotłowni uwzględnić konieczność zapewnienia swobodnego dostępu do kotła w celu wygodnej obsługi, w tym czyszczenia i przeprowadzania podstawowych czynności konserwacyjnych. W praktyce oznacza to, że kocioł musi się znajdować w odległości nie mniejszej niż 0,7 metra z tyłu od ściany, nie mniej niż 1 metr z boku od ściany oraz nie mniej niż 2 metry z przody od ściany przeciwległej.

Zamocowanie

Kocioł powinien być posadowiony na niepalnym fundamencie, który wystaje minimum 5 centymetrów nad poziom podłogi, a jego krawędzie muszą zostać zabezpieczone stalowymi kątownikami. Oczywiście nie dotyczy to kotłów podwieszanych.

Wentylacja

W kotłowni, w której będzie pracować kocioł o mocy do 25 kW, należy zapewnić strumień powietrza nawiewanego o wartości minimum 1,6 m3/h na każdą 1 kW mocy nominalnej urządzenia. Jeśli kotłownia została zaplanowana w pomieszczeniu podziemnym (np. piwnicy), to wlot czerpni powietrza należy usytuować 2 metry powyżej poziomu terenu.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iż w przypadku kotłowni zasilanej paliwem stałym, skład opału powinien znajdować się w osobnym pomieszczeniu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.