Ruszyła budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie

Jerzy Biernacki
23.02.2021

Olsztyn będzie mieć własną spalarnię odpadów, która docelowo zapewni dostawy energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców. Prace budowlane przy instalacji termicznego przekształcania odpadów właśnie się rozpoczęły. Będzie to pierwszy taki obiekt na terenie Warmii i Mazur.

Potrzebna inwestycja

Zakłady termicznego przekształcania odpadów budzą kontrowersje z uwagi na bardzo wysokie koszty ich realizacji. Z drugiej jednak strony takie instalacje rozwiązują kilka palących problemów. Pierwszym z nich jest oczywiście zagospodarowywanie odpadów, których stale przybywa. Drugi to kwestia zapewnienia dostaw ciepła oraz produkcji energii z pominięciem nieekologicznych instalacji węglowych – zwłaszcza na terenach, na których nie ma złóż tego surowca.

Obiekt w Olsztynie będzie składać się z bloku energetycznego do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego z wysokosprawną kogeneracją. Dodatkowo powstanie gazowo-olejowa kotłownia szczytowa. Spalarnia będzie produkować energię na potrzeby mieszkańców stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.

Pierwszy etap prac typowo budowlanych realizuje firma Strabag, która jest podwykonawcą konsorcjum Doosan Heavy Industries and Construction. Strabag odpowiada za wykonanie obiektów, w których znajdą się instalacje do termicznego przetwarzania obiektów, jak również za budowę dróg dojazdowych, chodników oraz placów do składowania odpadów. Ten etap prac został wyceniony na około 204 miliony złotych netto. Dostawcą technologii będzie Doosan Heavy Industries and Construction oraz Doosan Lentjes.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie