Kiedy drożeje ropa? Te wydarzenia nie sprzyjają kierowcom

Piotr Kowalczyk
05.08.2019

Kierowcy, ale też wszyscy przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy spalinowe w swojej działalności, zawsze z niepokojem reagują na doniesienia medialne o wzroście cen ropy na światowych giełdach. Każda podwyżka ceny za baryłkę tego cennego surowca prędzej czy później przełoży się na hurtowe, a tym samym detaliczne stawki paliw. Warto jednak znać przyczynę takiego stanu rzeczy. Ropa nie drożeje sama z siebie i zawsze wpływ mają na to konkretne wydarzenia na świecie. Wymieniamy je w naszym artykule.

Decyzje na temat poziomu wydobycia

Jeszcze do niedawna decydowały o tym przede wszystkim kraje należące do kartelu OPEC, jednak ich pozycja w ostatnich latach wyraźnie osłabła. Obecnie cały świat najmocniej przypatruje się wynikom wydobycia ropy naftowej przez Stany Zjednoczone. Gdy USA ogłaszają, że zwiększają zapasy, cena automatycznie spada. Zmniejszenie wydobycia powoduje natomiast wzrost cen, ponieważ pojawia się nerwowość na światowych giełdach – inwestorzy nie wiedzą, czy taka decyzja będzie mieć charakter przejściowy, czy może długotrwały.

Wzrost zapotrzebowania na ropę naftową

Ropa naftowa jest takim samym towarem, jak każdy inny. Również w przypadku tego surowca obowiązuje więc prosta zasada: jest popyt, musi być podaż. Wzrost zapotrzebowania na ropę naftową zawsze powoduje ruchy cenowe na światowych giełdach, oczywiście niekorzystne z punktu widzenia końcowych użytkowników paliw. Obecnie karty na tym rynku rozdają przede wszystkim Chiny. Ten kraj jest gigantycznym konsumentem ropy naftowej i każde ogłoszenie wzrostu zapotrzebowania na surowiec powoduje podwyższenie cen giełdowych, później hurtowych, a na koniec detalicznych.

Wypowiedzi polityków

Politycy muszą bardzo ważyć słowa, ponieważ ich wypowiedzi mogą wywołać efekt motyla i odbić się na sytuacji gospodarstw domowych po drugiej stronie globu. Oczywiście dotyczy to głównie szefów mocarstw, jak USA, Rosja czy Chiny. Gdy prezydent Stanów Zjednoczonych choćby tylko sugeruje, że armia USA mogłaby zainteresować się sytuacją w kraju, w którym trwa wydobycie ropy, ceny tego surowca natychmiast idą w górę.

Oczywiście na ceny ropy naftowej wpływ na cała sytuacja geopolityczna, przede wszystkim stabilność w krajach będących głównymi producentami tego surowca. Wojny, lokalne konflikty, embarga, napięcia dyplomatyczne – wszystko to wprowadza nerwowość w szeregi inwestorów, co automatycznie odbija się na cenach ropy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie