Jak samodzielnie zmienić sprzedawcę prądu? Poradnik krok po kroku

Antoni Kwapisz
21.11.2018

Polscy odbiorcy energii elektrycznej, zarówno prywatni, jak i firmowi, od lat mają możliwość wyboru sprzedawcy prądu (ale nie dystrybutora – ten jest narzucony w zależności od regionu kraju). Korzysta z tego niewiele osób, a jeszcze mniej przedsiębiorstw. Powód? Obawa przed skomplikowanymi procedurami, przerwami w dostawach energii czy wyższymi rachunkami. W rzeczywistości zmiana sprzedawcy prądu jest bardzo łatwa i może przynieść wymierne korzyści finansowe. Jak to zrobić krok po kroku?

Krok 1. Wybierz sprzedawcę

Listę firm sprzedających prąd, które działają na Twoim terenie, bez problemu znajdziesz w sieci. Takich podmiotów w całym kraju jest co najmniej kilkadziesiąt. Przed podjęciem decyzji bardzo dokładnie zapoznaj się z warunkami – sprawdź oferowaną cenę za kilowatogodzinę, a także zwróć uwagę, czy cena ta jest gwarantowana w całym okresie obowiązywania umowy.

Umowę z nowym sprzedawcą najlepiej zawrzeć tak, aby zaczęła obowiązywać w dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy – dzięki temu unikniesz ewentualnej przerwy w dostawach prądu.

Krok 2. Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy i dystrybutorowi

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, należy wypowiedzieć umowę kompleksową, czyli dotyczącą zarówno sprzedaży, jak i dystrybucji energii. Termin wypowiedzenia powinien się pokrywać z terminem zawarcia umowy z nowym sprzedawcą. Następnie należy jeszcze zawrzeć umowę z dystrybutorem, o ile nie jest nim sprzedawca.

Ważne!

Dystrybutor nie musi być jednocześnie sprzedawcą energii. Jeśli np. na Twoim terenie działa firma Enea, musisz zawrzeć z nią umowę dystrybucyjną, ale już sprzedawcę prądu możesz wybrać na wolnym rynku. Pamiętaj jednak, aby zapewnić sobie gwarancję zarówno dystrybucji, jak i sprzedaży energii.

Po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą musisz jeszcze poinformować o tym dystrybutora.

Krok 3. Zmiana licznika

Nie zawsze jest konieczna, choć może się zdarzyć, że po zmianie sprzedawcy prądu konieczne będzie dostosowanie licznika do jego systemu pomiarowego. Koszty takiej operacji niestety ponosi odbiorca, a mogą być one niemałe. Warto więc o to zapytać jeszcze przed zawarciem umowy z nowym sprzedawcą.

Krok 4. Rozliczenie końcowe z poprzednim sprzedawcą

Jeśli licznik jest odczytywany zdalnie, to dotychczasowy operator po prostu przekaże informację o jego stanie na dzień zmiany sprzedawcy. Trafi ona zarówno do odbiorcy, jak i do firmy, z którą zawarł on umowę. Jeśli jednak licznik jest odczytywany ręcznie, operator ma 5 dni roboczych na jego odczytanie (liczonych od momentu otrzymania informacji o zmianie sprzedawcy).

Na podstawie danych z odczytu odbiorca rozlicza się z dotychczasowym sprzedawcą. Od tego momentu będzie opłacać rachunek za zużytą energię wystawiony przez nową firmę. Drugi rachunek – za dystrybucję – będzie jednak otrzymywać od lokalnego operatora (np. Enea, Tauron etc.).

Jak widać cała procedura nie jest przesadnie skomplikowana, a można ją dodatkowo sobie ułatwić. Odbiorca ma prawo upoważnić nowego sprzedawcę do załatwienia wszystkich tych formalności w jego imieniu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie